خانه / آموزش / شبکه / مرجع کامل خطاهای مودم هنگام اتصال به اینترنت

مرجع کامل خطاهای مودم هنگام اتصال به اینترنت

nterror۶۰۰ . اگر سیستم در حال شماره گیری باشد و دوباره شماره گیری نمایید این خطا نمایش داده می شود .
۶۰۱ . راه انداز Port بی اعتبار می باشد .
۶۰۲ . Port هم اکنون باز می باشد برای بسته شدن آن باید کامپیوتر را مجددا راه اندازی نمود.
۶۰۳ . بافر شماره گیری بیش از حد کوچک است .
۶۰۴ . اطلاعات نادرستی مشخص شده است .
۶۰۵ . نمی تواند اطلاعات Port را تعیین کند .
۶۰۶ . Port شناسایی نمی شود .
۶۰۷ . ثبت وقایع مربوط به مودم بی اعتبار می باشد .
۶۰۸ . راه انداز مودم نصب نشده است .
۶۰۹ . نوع راه انداز مودم شناسایی نشده است .۶۱۰ . بافر ندارد .
۶۱۱ . اطلاعات مسیر یابی غیر قابل دسترس می باشد .
۶۱۲ . مسیر درست را نمی تواند پیدا نماید .
۶۱۳ . فشرده سازی بی اعتباری انتخاب شده است .
۶۱۴ . سرریزی بافر .
۶۱۵ . Port پیدا نشده است .
۶۱۶ . یک درخواست ناهمزمان در جریان می باشد .
۶۱۷ .Port یا دستگاه هم اکنون قطع می باشد .
۶۱۸ . Port باز نمی شود. ( وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند ).
۶۱۹ . Port قطع می باشد (وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند).
۶۲۰ . هیچ نقطه پایانی وجود ندارد .
۶۲۱ . نمی تواند فایل دفتر راهنمای تلفن را باز نماید .
۶۲۲ . فایل دفتر تلفن را نمی تواند بارگذاری نماید .
۶۲۳ . نمی تواند ورودی دفتر راهنمای تلفن را بیابد .
۶۲۴ . نمی توان روی فایل دفتر راهنمای تلفن نوشت .
۶۲۵ . اطلاعات بی اساسی در دفتر راهنمای تلفن مشاهده می شود .
۶۲۶ . رشته را نمی تواند بارگذاری کند .
۶۲۷ . کلید را نمی تواند بیابد .
۶۲۸ . Port قطع شد .
۶۲۹ . Port بوسیله دستگاه راه دور قطع می شود. (درست نبودن راه انداز مودم با برنامه ارتباطی).
۶۳۰ . Port به دلیل از کارافتادگی سخت افزار قطع می شود .
۶۳۱ . Port توسط کاربر قطع شد .
۶۳۲ . اندازه ساختار داده اشتباه می باشد .
۶۳۳ . Port هم اکنون مورد استفاده می باشد و برای Remote Access Dial-up پیکر بندی نشده است (راه انداز درستی بر روی مودم شناخته نشده است) .
۶۳۴ . نمی تواند کامپیوتر شما را روی شبکه راه دور ثبت نماید .
۶۳۵ . خطا مشخص نشده است .
۶۳۶ . دستگاه اشتباهی به Port بسته شده است .
۶۳۷ . رشته ( string ) نمی تواند تغییر یابد .
۶۳۸ . زمان درخواست به پایان رسیده است .
۶۳۹ . شبکه ناهمزمان قابل دسترس نیست .
۶۴۰ . خطای NetBIOS رخ داده است .
۶۴۱ . سرور نمی تواند منابع NetBIOS مورد نیاز برای پشتیبانی سرویس گیرنده را بدهد .
۶۴۲ . یکی از اسامی NetBIOS شما هم اکنون روی شبکه راه دور ثبت می گردد، ( دو کامپیوتر می خواهند با یک اسم وارد شوند) .
۶۴۳ .Dial-up adaptor در قسمت network ویندوز وجود ندارد .
۶۴۴ . شما popus پیغام شبکه را دریافت نخواهید کرد .
۶۴۵ . Authentication داخلی اشکال پیدا کرده است.
۶۴۶ . حساب در این موقع روز امکان log on وجود ندارد .
۶۴۷ . حساب قطع می باشد .
۶۴۸ . اعتبار password تمام شده است .
۶۴۹ . حساب اجازه Remote Access را (دستیابی راه دور ) را ندارد ،( به نام و کلمه عبور اجازه dial-up داده نشده است).
۶۵۰ . سرور Remote Access ( دستیابی راه دور ) پاسخ نمی دهد .
۶۵۱ . مودم شما ( یا سایر دستگاههای اتصال دهنده ) خطایی را گزارش کرده است . ( خطا از طرف مودم بوده است ) .
۶۵۲ . پاسخ نا مشخصی از دستگاه دریافت می گردد .
۶۵۳ . Macro (دستورالعمل کلان). ماکرو خواسته شده توسط راه انداز در لیست فایل .INF موجود نمی باشد .
۶۵۴ . یک فرمان یا یک پاسخ در قسمت .INF دستگاه به یک ماکرو نامشخص اشاره می نماید .
۶۵۵ . دستور العمل (پیغام) در قسمت فایل .INF دستگاه مشاهده نمی شود .
۶۵۶ . دستورالعمل (ماکرو) (default off) در فایل .INF دستگاه شامل یک دستور العمل نامشخص می باشد .
۶۵۷ . فایل .INF دستگاه نمی تواند باز شود .
۶۵۸ . اسم دستگاه در فایل .INF دستگاه یا در فایل .INI رسانه بیش از حد طولانی می باشد .
۶۵۹ . فایل .INI رسانه به نام ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید .
۶۶۰ . فایل .INI رسانه برای این فرمان پاسخی را ندارد .
۶۶۱ . فایل .INF دستگاه فرمان را از دست داده است .
۶۶۲ . تلاش برای قرار دادن یک ماکرو لیست نشده در قسمت فایل .INF صورت نگرفته است.
۶۶۳ . فایل .INI رسانه به نوع ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید .
۶۶۴ . نمی تواند به حافظه اختصاص دهد .
۶۶۵ . Port برای Remote Access (دستیابی راه دور) پیکر بندی نشده است.
۶۶۶ . مودم شما (یاسایر دستگاههای اتصال دهنده) در حال حاضر کار نمی کنند .
۶۶۷ . فایل .INI رسانه را نمی تواند بخواند .
۶۶۸ . اتصال از بین رفته است .
۶۶۹ . پارامتر به کار برده شده در فایل .INI رسانه بی اعتبار می باشد .
۷۰۰ . فرمان متصل به فایل INF . دستگاه بیش از حد طولانی می باشد .
۷۰۱ . دستگاه به یک میزان BPS پشتیبانی نشده توسط گرداننده com تغییر می یابد .
۷۰۲ . پاسخ دستگاه دریافت می گردد زمانی که هیچکس انتظار ندارد .
۷۰۳ . در فعالیت کنونی مشکلی ایجاد شده است .
۷۰۴ . شماره اشتباه callback .
۷۰۵ . مشکل invalid auth state .
۷۰۶ . Invalid auth state دچار مشکل می باشد .
۷۰۷ . علامت خطایاب . x. ۲۵
۷۰۸ . اعتبار حساب تمام شده است .
۷۰۹ . تغییر پسورد روی دامین با مشکل روبرو می باشد .
۷۱۰ . در زمان ارتباط با مودم شما خطاهای سری یش از حد اشباع شده مشاهده می گردد.
۷۱۱ . Rasman initialization صورت نمی گیرد گزارش عملکرد را چک کنید
۷۱۲ . درگاه Biplex در حال اجرا می باشد . چند ثانیه منتظر شوید و مجددا شماره بگیرید .
۷۱۳ . مسیرهای ISDN فعال در خط اصلی قطع می باشد .
۷۱۴ . کانال های ISDN کافی برای ایجاد تماس تلفنی در دسترس نمی باشند .
۷۱۵ . به دلیل کیفیت ضعیف خط تلفن خطاهای فراوانی رخ می دهد .
۷۱۶ . پیکر بندی remote access IP غیر قابل استفاده می باشد .
۷۱۷ . آدرسهای IP در static pool remote access IP وجود ندارد .
۷۱۸ . مهلت بر قراری تماس PPP پایان پذیرفته است .
۷۱۹ . PPP توسط دستگاه راه دور پایان می یابد .
۷۲۰ . پروتکل های کنترلppp پیکر بندی نشده اند .
۷۲۱ . همتای PPP پاسخ نمی دهد .
۷۲۲ . بسته PPPبی اعتبار می باشد .
۷۲۳ . شماره تلفن از جمله پیشوند و پسوند بیش از حد طولا نی می باشد .
۷۲۴ . پروتکل IPXنمی تواند بر روی درگاه dial –out نماید زیرا کامپیوتر یک مسیر گردان IPX می باشد .
۷۲۵ . IPX نمی تواند روی port (درگاه) dial – in شود زیرا مسیر گردان IPX نصب نشده است .
۷۲۶ . پروتکل IPX نمی تواند برای dial – out ، روی بیش از یک درگاه در یک زمان استفاده شود .
۷۲۷ . نمی توان به فایل TCPCFG . DLL دست یافت .
۷۲۸ . نمی تواند آداپتور IP متصل به remote access را پیدا کند .
۷۲۹ . SLIP استفاده نمی شود مگر اینکه پروتکل IP نصب شود .
۷۳۰ . ثبت کامپیوتر کامل نمی باشد .
۷۳۱ . پروتکل پیکر بندی نمی شود .
۷۳۲ . توافق بین PPP صورت نگرفته است .
۷۳۳ . پروتکل کنترل PPP برای پروتکل این شبکه ، در سرور موجود نمی باشد .
۷۳۴ . پروتکل کنترل لینک PPP خاتمه یافته است .
۷۳۵ . آدرس مورد نیاز توسط سرور رد می شود .
۷۳۶ . کامپیوتر راه دور پروتکل کنترل را متوقف می نماید .
۷۳۷ . نقطه برگشت ( LOOPBACK DETECTED ) شناسایی شد .
۷۳۸ . سرور آدرس را مشخص نمی کند .
۷۳۹ . سرور راه دور نمی تواند از پسورد ENCRYPTED ویندوز NT استفاده نماید.
۷۴۰ . دستگاه های TAPI که برای remote access پیکر بندی می گردند به طور صحیح نصب و آماده نشده اند .
۷۴۱ . کامپیوتر محلی از encryption پشتیبانی نمی نماید .
۷۴۲ . سرور راه دور از encryption پشتیبانی نمی نماید .
۷۴۳ . سرور راه دور به encryption نیاز دارد .
۷۴۴ . نمی تواند شماره شبکه IPX را استفاده نماید که توسط سرور راه دور در نظر گرفته شده است گزارش وقایع را باز بینی نمایید .
۷۴۵ . یک فایل مهم و ضروری آسیب دیده است . Dial – up networking را مجددا نصب نمایید .۷۵۱ . شماره callback شامل یک کاراکتر بی اعتبار می باشد . کاراکترهای زیر فقط مجاز دانسته می شوند : Space, T, P, W, (,), – , @. ۰تا۹ .
۷۵۲ . در زمان پر دازش script یک خطای نحوی صورت می گیرد .
۷۵۳ . اتصال نمی تواند قطع شود زیرا توسط مسیر گردان چند پروتکلی ایجاد شده است .
۷۵۴ . سیستم قادر به یافتن bundle چند انصالی نمی باشد .
۷۵۵ . سیستم قادر به اجرای شماره گیری خودکار نمی باشد زیرا این ورودی یک شماره گیر عادی را دارد .
۷۵۶ . این اتصال هم اکنون در شماره گیری می باشد .
۷۵۷ . خدمات دستیابی راه دور خود به خود آغاز نمی شوند اطلا عات بیشتری در گزارش وقایع در اختیار شما قرار می گیرد .
۷۵۸ . اشتراک اتصال اینترنت هم اکنون روی این اتصال میسر می گردد .
۷۶۰ . در زمان فراهم آوری امکانات مسیر یابی ، این خطا رخ می دهد .
۷۶۱ . در زمان فراهم شدن اشتراک اتصال اینترنت برای این اتصال این خطا ایجاد می گردد.
۷۶۳ . اشتراک اتصال اینترنت فعال نمی باشد . دو اتصال LAN و یا بیشتر به علاوه اتصالی که با این LANها مشترک شده است وجود دارد .
۷۶۴ . دستگاه کارت خوان smartcard نصب نیست .
۷۶۵ . اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی باشد . اتصال LAN با آدرس IP در حال حاضر پیکر بندی می شود که برای آدرس گذاری اتوماتیک IP مورد نیاز می باشد .
۷۶۶ . سیستم نمی تواند هیچ گواهی ای را بیابد .
۷۶۷ . اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی گردد اتصال LAN بر روی شبکه شخصی انتخاب می گردد که بیش از یک آدرس IP را پیکر بندی کرده است . اتصال LANرا با یک آدرسIP مجزا ، مجددا پیکر بندی نمایید قبل از اینکه اشتراک اتصال اینترنت صورت گیرد .
۷۶۸ . به دلیل رمز دار نکردن داده ها اتصال صورت نمی پذیرد .
۷۶۹ . مقصد مشخصی قابل دست یابی نمی باشد .
۷۷۰ . دستگاه راه دور تلا ش برای ایجاد اتصال را نمی پذیرد .
۷۷۱ . اقدامات اتصال صورت نمی گیرد زیرا شبکه اشغال می باشد .
۷۷۲ . سخت افزار شبکه کامپیوتر راه دور با نوع تلفن مورد نیاز سازگاری ندارد .
۷۷۳ . امکان ایجاد اتصال موثر نمی باشد زیرا شماره مقصد تغییر کرده است .
۷۷۴ . به دلیل از کار افتارگی موقت ، اتصال صورت نمی گیرد .
۷۷۵ . مکالمه تلفنی توسط کامپیوتر راه دور متوقف شد .
۷۷۶ .مکالمه تلفنی نمی تواند وصل گردد زیرا مقصد خواسته است که ویژگی را حفظ نماید .
۷۷۷ . اتصال صورت نمی گیرد زیرا مودم ( یا سایر وسایل ارتباط دهنده ) روی کامپیوتر راه دور دچار مشکل می باشند .
۷۷۸ . تایید هویت سرور غیر ممکن می باشد .
۷۷۹ . برای بر قراری dial – out این اتصال باید از smartcard استفاده نمایید .
۷۸۰ . عمل انجام شده برای این اتصال بی اعتبار می باشد .
۷۸۱ . تلاش برای رمز گذاری (encryption) صورت نمی گیرد زیرا گواهی معتبری یافت نمی گردد .
۷۸۲ . ترجمه آدرس شبکه (NAT) در حال حاضر به عنوان یک پروتکل مسیر یابی نصب می گردد و باید قبل از اینکه اشتراک اتصال اینترنت فراهم گردد حذف شود .
۷۸۳ . اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی باشد . اتصال LAN که به عنوان شبکه شخصی انتخاب می گردد یا فراهم نمی شود و یا از شبکه قطع می باشد . لطفا قبل از فراهم شدن اشتراک اتصال اینترنت از اتصال آداپتور LAN مطمئن شوید .
۷۸۴ . در حالی که این اتصال را در زمان log on استفاده می کنید شما نمی توانید شماره بگیرید زیرا این اتصال برای استفاده از نام کاربری پیکر بندی شده است که متفاوت از نام کاربر روی smartcard می باشد . چنانچه بخواهید آنرا در زمان log on استفاده نمایید باید برای استفاده از (username) روی کارت smart آنرا پیکربندی کنید .
۷۸۵ . در صورت استفاده از این اتصال در زمان log on شما نمی توانید شماره گیری نمایید زیرا برای استفاده از یک smartcard پیکر بندی نشده است . چنانچه بخواهید آنرا در زمان log on به کار ببرید باید امکانات این اتصال را تصحیح و آماده نمایید به طوری که smartcard استفاده نماید .
۷۸۶ . مبادرت به اتصال L۲TP صورت نمی پذیرد زیرا هیچ گواهینامه معتبری برای تصدیق (authentication) امنیت روی کامپیوتر شما وجود ندارد .
۷۸۷ . اتصال L۲TP غیر ممکن است زیرا لایه امنیتی نمی تواند کامپیوتر راه دور را authentication نماید .
۷۸۸ . تلاش برای ایجاد اتصال L۲TP بی نتیجه می باشد زیرا لایه امنیتی نمی تواند پارامترهای سازگار با کامپیوتر راه دور را فراهم نماید .
۷۸۹ . تلاش برای اتصال L۲TP فراهم نمی گردد زیرا لایه امنیتی با یک خطای پردازشی در طول سازگاری با کامپیوتر راه دور مواجه است .
۷۹۰ . تلاش برای اتصال L۲TP صورت نمی گیرد زیرا تایید گواهینامه بر روی کامپیوتر راه دور میسر نمی باشد .
۷۹۱ . اتصال L۲TP میسر نمی باشد زیرا خط مشی امنیتی (security policy) برای اتصال یافت نمی شود .
۷۹۲ . اتصال L۲TP صورت نمی گیرد زیرا زمان توافق امنیتی به پایان رسیده است .
۷۹۳ . اتصال L۲TP میسر نمی گردد زیرا این خطا رخ می دهد در حالی که در مورد امنیت به توافق می رسند .
۷۹۴ . ویژگی RADIUS ا ین کاربر PPP نمی باشد .
۷۹۵ . ویژگی RADIUS نوع تونلی برای این کاربر ، نادرست می باشد .
۷۹۶ . ویژگی RADIUS نوع خدمات برای این کار نه قالب بندی می شود و نه callback قالب بندی می شود .
۷۹۷ . مودم پیدا نشد .
۷۹۸ . گواهینامه ای شناسایی نمی شود که بتواند پروتکل قابل ارائه استفاده شود .
۷۹۹ . اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی گردد زیرا دو IP شبیه به هم در شبکه وجود دارد . IC ها به میزبانی نیازمند می باشند که برای استفاده از ۱۹۲ ، ۱۶۸ ، ۰ ، ۱ پیکر بندی شده است . مطمئن شوید که هیچ سرویس گیرنده دیگری برای استفاده از ۱۹۲ ، ۱۶۸ ، ۰ ، ۱ پیکر بندی نشده است .
۸۰۰ . قادر به ایجاد اتصال VPN نمی باشد . سرویس دهنده VPN در دسترس نمی باشد و یا ممکن است پارامترهای امنیتی برای اتصال به درستی پیکربندی نشده باشند .
خطای DUNS ۶۲۹ :
پورت بوسیله دستگاه راه دور قطع می شود ( درست نبودن راه انداز مودم یا برنامه ارتباطی ) این خطا توسط برخی از مشکلات دیگر ایجاد می گردد .در مورد کلیه نسخه های ویندوز : مطمئن باشید که نام و کلمه عبوری را که برای اتصال سیستم شماره گیری DUNS وارد کردید درست است . همچنین از درست بودن شماره تلفن مطمئن شوید . فراموش نکنید که پسوردها از اهمیت خاصی برخوردارند و از این پس چیزی که شما وارد می کنید بصورت ستاره ظاهر می گردد . وارد کردن پسورد غلط ، راحت و آسان می باشد . نیاز به مرورگر ( browser ) ، پست ( mail ) و سایر کاربردها و امکانات شبکه ای شما و اتصال شبکه dial-up می تواند توسط برنامه های مختلفی به اجرا در آید که برخی از آنها ممکن است برای چیزی که اتصال شماره گیری ( DUNS connection ) استفاده می نماید نظیر نام کاربر و پسورد ، تنظیمات خاص خود را دارا باشد . ( بویژه ، جستجو گر اینترنت مایکروسافت Microsoft&#۰۳۹;s Internet Explorer ) و ویزارد اتصال اینترنت ( Internet Connection Wizard ) ، Outlook , outlook Express و غیره همگی از امکاناتی برای راه اندازی یک اتصال DUNS برخوردار می باشند . چنانچه این خطا باقی ماند با برنامه HyperTerminal مستقیما متصل به مودم با سرور تماس بگیرید ( Using HyperTerminal را ببینید . پس از اتصال به برقراری ارتباط برای نام کاربر شما و سپس پسورد ، کلیه سرورها پاسخ خواهند داد . این مورد به شما اجازه خواهد داد تا پاسخ هر خطا را از سرور مشاهده نمایید . چنانچه سرور نام و کلمه عبور شما را بپذیرد باید یک جلسه PPP راه اندازی نماید . برای کسب بیشتر آن نمی توانید برنامه HyperTerminal را استفاده نمایید . شما ممکن است کاراکترهای زایدی را ببیند .
چنانچه این مورد رخ دهد تلفیق نام کاربر و پسورد باید توسط (dial-up networking systems) DUNS عملی باشد .اگر با خطایی مواجه شدید با سرویس دهنده خدمات خود تماس بگیرید و به آنها اجازه دهید تا به اطلاعات حساب شما وارد شوند و آن را امتحان نمایند .
درمورد ویندوز NT ۴.۰ : چنانچه کلیه ورودیها برای سرویس شماره گیری ( DUNS ) درست نیست شما ممکن است این خطا را دریافت نمایید . این مورد تنظیمات غلطی را برای نوارگردانهای Basic ، Server ، Script ، Security ، X.۲۵ و DUNS connectoid در بر دارد . تنظیمات برای صحت (authentication) و رمز گذاری ( encryption ) روی نوار امنیتی باید با نیازهای ISP شما برابری نماید . تنظیمات روی حساب سرور یک PPP ، نوع سرور اینترنت را مشخص خواهد نمود . نوع سرور اینترنت ، پروتکل TCP یا IP و فشرده سازی نرم افزار را با ISP خود بررسی نمایید . علاوه بر این تنظیمات ، در تنظیمات شماره گیری مطمئن شوید . توجه نمایید که شما نیازی به ذخیره پسورد خود از روی نوار امنیتی ندارید.در مورد دامین edition ویندوز ۹۸ : چنانچه یک جلسه encryption ۱۲۸ بیتی را تحت شرایط خاص ایجاد می نمایید مقاله MS KB Q۲۳۷۴۱۹ را مشاهده نمایید .در مورد ویندوز NT و ۲۰۰۰ : زمانی که در صدد ایجاد یک جلسه PPTP می باشید به محض اتصال به ISP خود این خط ممکن است رخ دهد . مقاله MS KB Q۱۶۹۸۴۳ را ببینید .
در مورد ویندوز ۹۵ و DUNS ۱.۲b : چنانچه حساب جدید و تغییر پسورد ( change password ) فعال باشد . مقاله MS KB Q۱۹۱۱۲۲ را مشاهده کنید .
در مورد هر نسخه ویندوز : چنانچه با خدمات دستیابی راه دور و مسیر یابی ( Routing and Remote Access Service ) با سرور ویندوز NT تماس می گیرید با مقاله MS KB Q۱۷۲۲۹۰ و مقاله KB Q۲۲۰۹۵۴ را مشاهده کنید و یا چنانچه برای encryption ۱۲۸ بیت با سرور NT تماس می گیرد زمانی که encryption ۱۲۸ بیت را نصب نکرده اید مطلب KB Q۱۷۲۲۱۵ را ببینید
در مورد ویندوز ۹۵/ ۹۸ : بوسیله نرم افزار یا مودم ایجاد می گردد که به درستی پیکر بندی نشده و یا خراب می باشد همچنین به دلیل ID اشتباه کاربر یا پسورد اشتباه ایجاد می گردد .
در مورد یک proE۲ یا Motorola BitSurfPro : مقاله مایکروسافت Q۱۹۹۲۴۱ را مشاهده نمایید .
در مورد MSN ۲.۵۲-۲.۶ : مقاله مایکروسافت Q۱۹۹۵۴۳ را ببینید .
در مورد ویندوز NT یا ۲۰۰۰ : اگر سرعت درگاه مودم کمتر از ۲۰۰/۱۹ می باشد ، این خط نمایش داده می شود . ورودی دفترچه تلفن و یا تنظیمات مودم را از روی control panel/modems درست کنید . مقاله مایکروسافت KB Q۲۴۱۵۱۳ را مشاهده کنید .
در مورد ویندوز NT : چنانچه خدمات دستیابی راه دور و مسیر یابی پیکر بندی نشده اند تا پیغام هایی نظیر RAS سرور را دریافت نمایند . Dial-up نمی تواند اتصال به سرور را تکمیل نماید. پیکربندی خود را بررسی نمایید و اتصال را مجددا امتحان نمایید . مقاله مایکروسافت KB ۱۷۰۹۷۷ را مشاهده نمایید .
ویندوز NT : همچنین قسمت گره گشایی مشکلات log in را در مقاله MS KB Q۱۶۱۹۸۶ ببینید .
در مورد ویندوز XP : مشکلات ایجاد شده توسط تنظیمات نادرست connectoid می باشد . همچنین قسمت MS KB Q۳۱۴۴۴۵ را مشاهده نمایید .خطای DUNS ۶XX
Dial-up Networking Systemخطای ۶۰۰ ، ۶۰۱ ، ۶۰۳ ، ۶۰۶ ، ۶۰۷ ، ۶۱۰ ، ۶۱۳ ، ۶۱۴ ، ۶۱۶ ، ۶۱۸ ، ۶۲۶ ، ۶۳۲ ، ۶۳۷ و ۶۳۸ :
یک خطای داخلی ( سیستم عامل ویندوز ) اتفاق افتاده است . مایکروسافت پیشنهاد می کند که کامپیوتر را خاموش یا مجددا راه اندازی نمایید تا مطمئن شوید که کلیه تغییرات جدید پیکر بندی ، تاثیر را پذیرفته اند.چنانچه این مورد نتواند مشکل را حل نماید شما باید قسمت هایی از ویندوز را حذف یا مجددا نصب نمایید و یا می توانید ویندوز را مجددا نصب نمایید .
خطای DUNS ۷۱۸ :
مهلت برقراری تماس PPP پایان پذیرفته است .
این خطا نشان می دهد که گفتگوی PPP شروع شد اما به پایان رسید زیرا سرور راه دور ، در یک زمان مناسب پاسخ نداد
این حالت به دلیل کیفیت ضعیف خط یا مشکل سرور (ISP) ایجاد می گردد . زمانی که مودم شما به ISP متصل می باشد و نام و کلمه عبور را فرستاده است این خطا نمایش داده می شود اما هیچ پاسخی از سوی سرور دریافت نمی گردد .گاهی اوقات ، ‌شماره گیری مجدد ، موفقیت آمیز خواهد بود.اگر اعتبار حساب ISP شما تمام شود و یا چنانچه نام وکلمه عبوری که شما به کار می برید ، بی اعتبار باشد ، این خطا رخ میدهد.در مورد ویندوز NT و Motorola ISDN Bitsurfr pro E۲ مقاله MS KB را مشاهده نمایید.زمانی که با ویندوز NT ۴.۰ یا سرور SP۲ تماس می گیرید این مقاله را ببینید.اگر PPTP و ویندوز NT را به کار می برید این مقاله را مشاهده کنید.اگر مسیر یابی MS و ارتقای سرور دستیابی راه دور را برای ویندوز NT ۴.۰ راه اندازی کرده اید مقاله MS KB را مشاهده نمایید.در مورد سرور Exchange ۵.۵ مایکروسافت مقاله MS KB را ببینید .
خطای DUNS ۷۱۱ :
به اجرا در آمدن RasMan (initialization) صورت نمی گیرد . گزارش وقایع را بررسی نمایید.چنانچه سرویس plug and play صورت نپذیرد این خطا در مورد ویندوز NT ۴.۰ رخ می دهد . این خطا باعث باز نشدن مودم (modems) از روی controlpanel و همچنین مانع شناسایی مودم برای خدمات دستیابی راه دور خواهد شد.برای حل این مشکل سرویس plug and play را از روی control panel/services فعال کنید .
خطای DUNS ۶۹۲ :
سخت افزار در پورت یا دستگاه متصل شده از کار افتاده است .
چنانچه مودم شما بطور کامل وصل نباشد و یا برق مودم بدلایلی قطع باشد این خطا نمایش داده می شود . درستی نصب مودم را از طریق controlpanel/modems/driver و خطایاب (diagnostic) بررسی نمایید . این خطا همچنین می تواند بدلیل سیم سری شل یا اشتباه در مورد مودم های بیرونی بوجود آید. چنانچه از سرویسی برخوردارید که یک dial-tone غیر استاندارد ، نظیر پست صوتی Telco-provided را فراهم می کند این خطا رخ می دهد.این خطا با اضافه کردن کاما (adding cammas) قبل از شماره گرفته شده ، برطرف می گردد .
اگر برنامه HyperTerminal هم اکنون از پورت استفاده نماید ، این خطا در مورد ویندوز NT ۴.۰ رخ می دهد .
در مورد ویندوز ۲۰۰۰ یا XP چنانچه برنامه Quicken ۲۰۰۰ را نصب کرده اید :‌این خطا بوسیله برنامه Quicken Download Manager ایجاد می گردد . مودم را بردارید و آن را مجددا نصب نمایید ، این کار ، به راه اندازی مودم برای یک جلسه مجزا ، منجر می گردد . بر داشتن برنامه Quicken ۲۰۰۰ یا غیر فعال نمودن برنامه Quicken Download Manager ، راه حل همیشگی این خطا می باشد . مقاله Intuit ، چگونگی قطع برنامه Quicken Download Manager را توضیح می دهد . این مشکل همچنین در راه حل های Dell مقاله KB مورد بحث قرار گرفته است .
همچنین پیغام این Dell talk را مشاهده نمایید .
Dell Solution KB Article
در مورد ویندوز ۲۰۰۰ و کامپیوسرو یا UUNET : این مقاله را ( MS KB ) را ببینید .
در مورد ویندوز NT یا ۲۰۰۰ یا مودم ۳Com Impact ISDN : شما به ارتقای فایل .INF نیاز دارید . مقاله MS KB را مشاهده نمایید .
در مورد ویندوز NT و مودم USR Sportster ISDN : شما به ارتقای گرداننده ( driver ) نیاز دارید . مقاله MS KB را مشاهده نمایید .
در مورد ویندوز NT و مودم IBM Mwave :‌ زمانی که از طریق ارتقای گرداننده IBM ، log on می نماید و یا در حالی که اولین بار یک حساب محلی را log on می کنید ، این مشکل ممکن است حل گردد . مقاله MS KB را ببینید .
در مورد کامپیوترهای IBM Value Point ۴۶۶DX۲ : Blos به ارتقاء نیاز دارد . مقاله MS KB را مشاهده کنید .
در مورد ویندوز XP : MS KB ۳۱۴۸۴۶ را ببینید (عملکرد بر مودم ، کابل و پورت اشتباه و مشکلات انتخاب دست دهی) handshaking option problems .
خطای DUNS ۶۵۰ ، ۶۵۱ و ۶۵۲ :
۶۵۰ سرور Remote Access پاسخ نمی دهد .۶۵۰ MSN مودم پاسخ نمی دهد .کلیه نسخه های ویندوز : چنانچه به سرور ویندوز NT بوسیله PPTP متصل می باشید قسمت MS ۱۶۲۸۴۷ KB را مشاهده نمایید . اگر مودم یا دستگاه سرور ISP به طور صحیح پیکر بندی نشود خطای ۶۵۰ رخ می دهد .
اگر این خطا ادامه یافت با برنامه HyperTerminal مستقیما متصل به مودم با سرور تماس بگیرید . تقریبا کلیه سرور ها پس از اتصال به برقراری ارتباط به خاطر نام کاربر و سپس پسورد پاسخ خواهند داد . این مورد به شما اجازه خواهد داد تا پاسخ هر خطا را از سرور مشاهده نمایید . چنانچه سرور ، نام و کلمه عبور شما را بپذیرد سرور باید یک جلسه PPP را آغاز نماید . برای کسب بیشتر آن نمی توانید از برنامه HyperTerminal استفاده نمایید . شما ممکن است کاراکترهای زایدی را مشاهده نمایید . اگر این حالت اتفاق افتاد ، تلفیق نام کاربر و پسورد باید با کمک DUNS عملی باشد . چنانچه با خطایی مواجه شوید با سرویس دهنده خدمات خود تماس بگیرید و به آنها اجازه دهید تا به اطلاعات حساب شما وارد شوند و آن را امتحان نمایند .
نمونه بارز آن و سایر ISP ها : برخی ازISP ها به سرویس گیرنده ای برای شبکه های نصب شده مایکروسافت نیازمند می باشند که بعنوان log on شبکه اصلی شما انتخاب می شوند . ( ویندوز control panel/Networking )
AOL روی سیستم شما: چنانچه روی سیستم خود یک AOL نصب کرده اید اما آن را استفاده نمی کنید ، نرم افزار AOL ممکن است با دستیابی به هر ISP دیگر اختلال ایجاد کند.
( ویندوزcontrol panel/Add/Remove programs اضافه کردن و حذف برنامه ها .)
MSN ۲.۵۲-۲.۶ که اتفاق می افتد DUNS می باشد که بعد از MSN ۲.۵۲ نصب می شود. مقاله MS KB Q۱۹۲۴۲۰ را ببینید . (Dial-up networking system)
خطای DUNS ۶۵۱ :
مودم شما ( یا سایر وسایل اتصال دهنده ) خطایی را گزارش کرده است ( خطا ، از طرف مودم بوده است ) .
کلیه نسخه های ویندوز : چنانچه خطایی در فایل .INF باشد که برای نصب مودم در ویندوز به کار می رود و یا چنانچه مودم با فایل اشتباه .INF نصب شده باشد این خطا ممکن است رخ دهد . اگر این مورد صورت گرفت ، مودم را با فایل .INF درستی مجددا نصب نمایید همچنین :
Data Race Red Modem Error–MS KB Q۱۲۲۹۰۱ Evercom ۲۴E+Error MS KBQ۱۲۲۴۱۴ را مشاهده کنید .
شما همچنین می توانید logging شدن را توسط برنامه HyperTerminal آزمایش نمایید . ( به قسمت بالا نگاه کنید ) .
همانطور که در قسمت بالا شرح داده شد برنامه HyperTerminal مستقل از فایل .INF مودم عمل می نماید
خطای DUNS ۶۵۲ :
پاسخ نامشخصی از دستگاه دریافت می گردد .
کلیه نسخه های ویندوز : چنانچه خطایی در فایل .INF وجود داشته باشد که برای نصب مودم در ویندوز به کار می رود و یا چنانچه مودم با فایل اشتباه .INF نصب شده است ، این خطا نمایش داده می شود . اگر چنین موردی صورت گرفت مودم را با کمک فایل .INF صحیح مجددا نصب نمایید .
شما می توانید همچنین logging شدن را همراه برنامه HyperTerminal امتحان نمایید . همانطور که در قسمت بالا توضیح داده شده برنامه HyperTerminal مستقل از فایل .INF مودم عمل می نماید .
ویندوز NT ۳.۵/۳.۵۱ : در مورد مودم های مگا هرتز خاص ، MS KB Q۱۳۶۰۳۴ را ببینید.
ویندوز برای workgroups ۳.۱۱ : در مورد مودم MS KB Q ۱۲۹۴۲۶ , Multi Tech MT۲۸۳۴ را مشاهده نمایید .
خطای DUNS ۶۴۵ :
Authentication داخلی اشکال پیدا کرده است.
ویندوز ۹۸ / ۹۵ : چنانچه گزینش یا انتخاب پسورد رمز گذاری شده مورد نیاز (Require encrypted password) روی جدول Server Types در جزئیات اتصال فراهم شود و یا نام و کلمه عبور اشتباه وارد شود ، این خطا رخ می دهد . مقاله MS KB Q۱۹۹۷۸۰ را ببینید .
MSN ۲.۵ : در صورت استفاده از MSN ۲.۵ ، اگر آداپتور dial-up یا قطعات از کار بیفتد این خطا نمایش داده می شود. مقاله MS KB Q۱۷۳۶۴۴ را مشاهده نمایید ( برخی از کاربرها این موقعیت به کار برده شده را گزارش می کنند حتی اگر آنها هرگز MSN را به کار نبرده باشند) .
ویندوز ۹۸/۹۵ : چنانچه میز کار pc( desktop ) به یک pc دستی تحت شرایط خاص متصل شود این خطا نمایش داده می شود . مقاله MS KB Q۱۸۴۲۲۷ را مشاهده نمایید .
ویندوز ۹۸/۹۵ : اگر در صدد ایجاد یک اتصال VPN ( شبکه خصوصی مجازی ) می باشید و VPN به طور صحیح نصب نشده است این خطا رخ می دهد . مقاله MS KB Q۱۸۸۱۴۱ را ببینید .
کلیه نسخه های ویندوز : چنانچه در صدد اتصال به دامین ویندوز ۲۰۰۰ می باشید که از یک log on سرورRRAS (Routing and Remote Access Services) بدون امتیازات اجرایی برخوردار است این خطا رخ می دهد . مقاله MS KB ۲۲۷۷۴۷ را مشاهده نمایید.
چنانچه از یک مودم انتخاب شده در DUNS connectoid برخوردارید که به مدت طولانی در کامپیوتر نصب نشده است این خطا ممکن است نمایش داده شود . مطمئن شوید که مودم درستی در Connectoid انتخاب می شود .خطای DUNS ۶۸۰ :خط تلفن وصل نیست .
کلیه نسخه های ویندوز : وصل نبودن خط تلفن ، دلایل بسیاری برای این نوع خطا وجود دارد.
ابتدا ، برای پی بردن به اتصال خط و وصل شدن خط تلفن ، با استفاده از برنامه HyperTerminal به کمک شیوه اتصال پورت Com ، قابلیت مودم را بررسی نمایید . Using HyperTerminal را مشاهده نمایید. چنانچه به مودم خود ، فرمان AT & FX۱ و بعد از آن فرمان dial را دارید تشخیص اتصال خط غیر ممکن خواهد بود . اگر هنوز به خط تلفن وصل نشده اید مودم ممکن است به طور صحیح نصب نشده باشد ( بویژه چنانچه آن مودم یک PCI یا یک soft-modem باشد ) یا سیم از مودم به خط تلفن اشتباه وصل شده است و یا به اتصال دهنده اشتباهی روی مودم نصب می باشد . سیم خط دیگری را امتحان نمایید و از اتصال LINE-not phone-jack روی مودم مطمئن شوید . یک تلفن عادی را به سیم تلفن روی مودم وصل کنید و از وصل بودن آن مطمئن شوید . مودم همچنین ممکن است خراب باشد . بسیاری از مودم های جدید به جای رله ( تقویت کننده ) الکترومکانیکی قدیمی برای استفاده نکردن از وقفه واقعی مودم (off – hook) با یک مدار الکترونیکی عرضه می شوند . برخی از طرح ها ، اعتبار کمتری را نشان داده اند و بیشتر اوقات آنها در یک حالت وقفه ای (off – hook) قرار خواهند گرفت بنابر این وصل نبودن و وصل بودن سیم تلفن ممکن است خط را وصل نماید . در صورت وقوع این وضعیت ، مودم نیاز به تعمیر و تعویض دارد . اگر چه مودم ، شماره گیری (X۱) را دچار اشکال می نماید اما به غیر از این وصل شدن خط را نیز شناسایی نمی کند . احتمالا مشکل در انتخاب و گزینش درست کشور در windows / control panel / telephony یا در نصب نادرست مودم یا فقدان پشتیبانی برای کشور شما در گرداننده (driver) مورد استفاده تان می باشد . بررسی نمایید تا ببینید که driver هایی ، برای ارتقاء (update) وجود دارند.
چنانچه مودم با یافتن (X۳) در برنامه HyperTerminal به طور صحیح شماره گیری نماید اما زمانی که DUNS را استفاده می نماید صدای شماره گیری را نمی یابد . مشکل می تواند DUNS ( برای ارتقاء یا نصب مجدد ، بررسی نماید ) یا پیکر بندی درست و انتخاب مودم برای DUNS connectoid باشد
خطای DUNS ۶۷۸ و ۶۷۹ :
۶۷۸ پاسخی وجود ندارد . ۶۷۹ . نمی تواند حامل (carrier) را بیابد .
کلیه نسخه های ویندوز :
این خطا رخ می دهد چنانچه : ۱ . شماره اشتباهی بگیرید ۲ . مشکلی در ISP یا شبکه تلفن شما وجود دارد ۳ . قبل از زمان مورد نظر مودم شما قادر به دست دهی (handshake) با مودم راه انداز نمی باشد .۴ . برای شنیدن صدای اتصال ، speaker مودم را استفاده نمایید . مطمئن شوید که شماره گیری می نماید و صدای پاسخ مودم راه دور را می شنوید . ۵ . با کمک تلفن عادی ، شماره را بگیرید و مطمئن شوید که صدای پاسخ مودم راه دور را می شنوید .۶ . مطمئن شوید که # تلفن با کمک DUNS شماره گیری می شود ، modem log را بررسی نمایید . ( چنانچه شماره گیری # صورت نپذیرفت E۱ را به تنظیمات دیگر اضافه نمایید این کار می تواند به شما کمک نماید . همچنین به این نکته توجه کنید که شما ممکن است تنظیمات تلفنی خود را داشته باشید آن چنان که رقم فاصله راه دور به طور غیر ارادی به شماره تلفن شما اضافه می گردد) .
اگر دست دهی (handshake) مودم خود را نمی شنوید و خطای ۶۷۸ در همان زمان پایان صدای دست دهی ظاهر می شود ، شما ممکن است نیاز به از کاراندازی ۵۶k یا افزایش زمان ” cancel call if not connected ” در گزینه control panel/modems/properties/connection داشته باشید .
خطای DUNS ۶۳۰ :پورت بدلیل از کار افتادگی سخت افزار قطع می شود.خطای ۶۳۰ : کامپیوتر هیچ پاسخی را از مودم دریافت نکرده است ، نصب بودن مودم را بررسی نمایید و در صورت لزوم ، مودم را بردارید و سپس آن را به حالت اول باز گردانید.کلیه سیستم ها : این خطا نشان می دهد که مودم قطع می باشد یا به طور نادرست نصب شده است . اگر یک مودم بیرونی را دارید از اتصال سیم و روشن بودن مودم مطمئن شوید . چنانچه از آخرین زمانی که مودم کار کرده است به هم ریختگی های الکتریکی نظیر شوک ، قطع برق و … صورت گیرد این شکل به وجود می آید و اگر مودم هرگز کار نکرده باشد نصب را دوباره بررسی نمایید و در صورت لزوم ، مودم را در سیستم دیگری امتحان نمایید.چنانچه مودم شما با فرمانی که آن را پشتیبانی نمی کند یک رشته تنظیمات نادرست را نشان دهد این خطا ممکن است رخ دهد . تنظیمات اضافی ( init string ) دیگر را حذف نمایید . از نصب مودم مطمئن شوید و فایل درست .INF را استفاده نمایید . Modem log را بررسی نمایید تا مشاهده کنید که پاسخی از سوی مودم وجود دارد.
ویندوز ۹۸ / ۹۵ / NT : چنانچه مخابرات خاصی را دارید که ویژگی هایی را نظیر dial-tone مشخص را فراهم می کند از جمله dial-tone منقطع . در زمان مخابره پست صوتی و غیره این خطا نمایش داده می شود . برای درست کردن و تصحیح این مورد ، چند شیوه به کار می رود نظیر استفاده از کاما در شماره گرفته شده یا تغییر انتظار ( wait ) برای زمان dial-tone . مقاله KB Q۱۸۴۰۸۶ مایکروسافت را ببینید .ویندوز ۹۸ : اگر گزینش دسترسی ” support Serial Key Devices ” برای استفاده درگاه مشابه com نظیر مودم پیکر بندی شود این خطا نمایش داده می شود . مقاله KB Q۲۲۷۹۹۵ مایکروسافت را ببینید .
ویندوز ۹۸ : اگر مودم با شناسایی سخت افزار ویندوز ۹۸ بدلیل نصب دستگاههای جدید ، انتقال پورت سری جدید را به کار برد این خطا نمایش داده می شود . در این شرایط ، امکانات اتصال شبکه ای Dial-up را تغییر دهید تا تنظیمات جدید مودم را استفاده نمایید . برنامه ها همچنین در پوشه startup این پیغام خطا را ایجاد می نمایند . شما باید برنامه ها را از روی پوشه startup ، غیر فعال یا حذف نمایید . خطای ۶۳۰ و گره گشایی مشکلات مودم در ویندوز ۹۸ را در مقاله KB Q۱۹۰۵۵۴ مایکروسافت را مشاهده نمایید .
در مورد MS Qutlook۹۸ و Win fax Starter Edition مقاله MS KB ۱۸۳۹۴۴ را مشاهده نمایید .
ویندوز ۹۸ و Me : در مورد کامپیوتر ماهواره ای توشیبا و کارت Card Bus pc مقاله MS KB ۲۴۵۱۳۲ را ببینید .
خطای DUNS ۷۴۲ :
سرور راه دور از encryption پشتیبانی نمی کند .
کلیه نسخه های ویندوز : نصب RRAS مایکروسافت ممکن است encryption ۱۲۸ بیت را غیر فعال کند .
مقاله MS KB را مشاهده نمایید .
همچنین این قسمت را ببینید :
مقاله MS KB ، سرویس گیرنده DUNS ۱۲۸ بیت ویندوز ۹۵ را نشان می دهد .
این صفحه مایکروسافت ، ارتقای encryption ۱۲۸ بیت را شناسایی و معرفی خواهد نمود .
خطای DUNS ۷۴۱ :کامپیوتر محلی از encryption پشتیبانی نمی نماید .
کلیه نسخه های ویندوز : نصب (Routing and Remote Access Service) RRAS مایکروسافت encryption ۱۲۸ بیت را غیر فعال می سازد . مقاله MS KB را ببینید .
ویندوز ۹۵ : چنانچه PPTP با نسخه قدیمی تر DUNS به کار رود ، راه حل آن ، گسترش و ارتقای DUNS ۱.۳ می باشد . مقاله MS KB ۱۹۱۱۹۲ را مشاهده نمایید .
همچنین به این قسمت نگاه کنید :
مقاله MS KB ، سرویس گیرنده DUNS ۱۲۸ بیت ویندوز ۹۵ را نشان می دهد . این صفحه مایکروسافت ارتقاء و گسترش encryption ۱۲۸ بیت را نشان و معرفی خواهد نمود .
خطای DUNS ۷۲۰ :
هیچ کدام از پروتکل های کنترل PPP پیکر بندی نشده اند .
کلیه سیستم عامل ها : چنانچه تنظیمات شبکه dial-up خود را پیکر بندی نکرده اید تا از یک پروتکل پشتیبانی شده توسط ISP یا سیستم مورد تماس خود استفاده نماید ، این خطا نمایش داده می شود . جدول Server Types ، dial-up connectoid خود را امتحان کنید . اغلب ISP ها ، از پروتکل TCP یا IP استفاده می نمایند و بقیه نباید امتحان شوند . در اینجا یک صفحه محافظ نوارگردان connectoid ویندوز ۹۵ وجود دارد . همچنین گزینش dial-up server را بررسی نمایید .
اگر چه برخی از آنها ممکن است SLIP یا CSLIP را پشتیبانی نمایند ولی برای اکثر ISP ها ، این مورد PPP خواهد بود .
چنانچه TCP یا IP را بعنوان یک پروتکل برگزیده اید و این مورد توسط سیستم مورد تماس شما ، پشتیبانی نمی شود ، شما ممکن است این خطا را دریافت نمایید ( بعنوان مثال ، یک سرور دستیابی راه دور برای NetBEUI پیکر بندی می شود ) .
برای حل این مشکل Server Types ، connectoid ، DUNS را پیکر بندی نمایید تا با پروتکل نصب شده بر روی سرور راه دور برابری ( match ) نماید .
چنانچه به سروری متصل هستید که به encryption ۱۲۸ بیت نیاز دارد و سیستم شما encryption ۱۲۸ بیت رانصب نکرده است شما ممکن است با این خطا مواجه شوید . این صفحه از مایکروسافت ارتقای encryption ۱۲۸ بیت را نشان خواهد داد . همچنین مقاله MS KB را مشاهده کنید : نصب RRAS ، encryption ۱۲۸ بیت را غیر فعال می کند .
نصب TCP/IP یا شبکه dial-up ممکن است صورت نپذیرد . برای TCP یا IP متصل به آداپتور dial-up ، control panel/Network را بررسی نمایید .
شما می توانید پروتکل TCP یا IP را حذف و سپس مجددا نصب نمایید . اگر در دستگاه خود ، کارت LAN دارید و از طریق یک مودم به اینترنت دسترسی دارید ، TCP یا IP باید فقط به آداپتور dial-up متصل شوند مگر اینکه TCP یا IP روی LAN خود را استفاده نمایید .
ویندوز NT : چنانچه RAS را فقط به تلفن های دریافت (receive) پیکر بندی نموده اید این خطا نمایش داده می شود .
از طریق controlpanel/Network به جدول Remote Access Service روی Services بروید و صرفا برای dial-out یا dial-out و تلفن های دریافت ، RAS را پیکربندی نمایید . مقاله MS KB را مشاهده نمایید .
ویندوز NT و ۲۰۰۰ : این مقاله نشان می دهد که این خطا ( بعلاوه خطای ۶۱۱ ) چند علت متفاوت را دارد که از جمله آنها می توان عدم نصب رابط NETBLOS و یا غیر فعال بودن NETBLOS را نام برد .
خطای DUNS ۶۹۱ :دسترسی صورت نمی گیرد زیرا کاربر و پسورد روی دامین بی اعتبار می باشد.در مورد کلیه نسخه های ویندوز : چنانچه نام کاربر و پسورد را اشتباه به کار ببرید این خطا رخ می دهد . فراموش نکنید که اکثر نمونه ها ، پسورد از اهمیت خاصی برخوردار می باشد . پسورد را نخواهید دید بنابراین چنانچه caps lock را بر خلاف شیوه مورد انتظار خود به کار ببرید مشکلی را با حروف بزرگ و کوچک خواهید داشت . چنانچه دستگاه دسترسی سرویس دهنده خدمات شما ، دچار مشکلی شود و یا بر روی اتصال نادرستی باشد این خطا ممکن است اتفاق بیفتد . این مشکل همچنین بدلیل تنظیمات نادرست connectoid ایجاد می گردد .چنانچه این خطا را روی حساب جدیدی دریافت کردید ممکن است نام کاربر و پسورد را اشتباه وارد کرده باشید . با سرویس دهنده خود آنچه را که برا ی نام کاربر و پسورد خود نیاز دارید به طور دقیق بررسی نمایید . اگر این خطا ادامه یافت سعی کنید بوسیله برنامه HyperTerminal مستقیما متصل به مودم با سرور تماس بگیرید (همچنین using HyperTerminal را مشاهده کنید) . بعد از اتصال به برقراری ارتباط برای نام کاربر شما و سپس پسورد ، تقریبا کلیه سرورها پاسخ خواهند داد . این مورد به شما اجازه خواهد داد تا پاسخ هر خطایی را از سرور مشاهده کنید . چنانچه سرور نام کاربر و پسورد شما را نپذیرفت باید یک جلسه PPP را فراهم نمایید و شما نمی توانید برای دریافت بیشتر آن برنامه HyperTerminal را استفاده نمایید . ممکن است کاراکترهای زایدی را ببینید . چنانچه این مورد اتفاق بیفتد تلفیق نام کاربر و پسورد باید با سیستم شماره گیری (dial-up/Network/System) عملی باشد . چنانچه خطایی را دریافت نمودید با سرویس دهنده خدمات خود تماس بگیرید و به آنها اجازه دهید تا با اطلاعات حساب شما ارتباط برقرار کنند و آن را امتحان نمایند.چنانجه تنظیمات شبکه ویندوز شما اشتباه باشد این خطا رخ می دهد حتی اگر اسم کاربر و پسورد را درست وارد کرده اید . مطمئن باشید که برقراری ارتباط با شبکه در DUNS connection شما بررسی نمی شود .
درمورد ویندوز ۹۸ : چنانچه از طریق پوشه خدمات online ، کامپیوسرو {سرویس بر خط} را پیکر بندی می نمایید MS KB Q۱۸۸۱۲۰ را ببینید .
در مورد ویندوز XP : تنظیمات نادرست connectoid ، مشکلاتی را ایجاد می کند . همچنین MS KB Q۳۱۰۴۳۱ و Q۳۱۴۴۴۵ را مشاهده کنید .
در مورد ویندوز ۲۰۰۰ : به خاطر تنظیمات غلط connectoid ، مشکلاتی بوجود آمده است . همچنین قسمت MS KB Q۱۶۱۹۸۶ را ببینید .
خطای DUNS ۶۷۶ :خط اشغال می باشد .
کلیه نسخه های ویندوز :این خطا رخ می دهد چنانچه : ۱ – شماره اشتباهی بگیرید . ۲ – مشکلی در ISP شما یا در شبکه وجود داشته باشد .۳ – شما از پست صوتی و یا از سایر خصوصیت های تماس مشتری برخوردارید که صدای لکنت آوری ایجاد می نماید .۴ – تنظیمات مودم شما باید با تنظیمات مودم کشور مورد نظرتان مناسب باشد به عبارت دیگر شما ، برای مودم خود وشماره ای که تماس می گیرید و یا برای مودمی که از کشور مورد نظرتان پشتبانی نمی کند تنظیمات خاص آن کشور را مشخص نکرده اید . ۵ – چنانچه کد انتظار تلفن (call waiting code) در شماره گیری شما غیر فعال باشد و خط تلفن شما از کد انتظار تلفن پشتیبانی نمی کند و چنانچه از زمان انتظار (call waiting) شماره گیری برخوردارید این خطا نمایش داده می شود اما شرکت تلفن شما از غیر فعال بودن کد انتظار تلفن پشتیبانی نمی کند .
تنظیماتی را که برای connection/DUNS به کار می برید بررسی نمایید .
چنانچه از پست صوتی یا سایر ویژگی های تلفن مشتریان برخوردارید که صدای لکنت آمیزی را ایجاد می نماید شما می توانید با غیر فعال کردن تشخیص صدای شماره گیری و صدای اشغال بودن تلفن این مشکل را حل نمایید . × را به تنظیمات دیگر اضافه کنید تا تشخیص صدای شماره گیری و صدای اشغال بودن خط را غیر فعال سازد . ۲× را به تنظیمات دیگر اضافه نمایید تا صرفا تشخیص اشغال بودن خط را غیر فعال سازد.چنانچه مودم شما از کشور شما پشتیبانی نمی نماید غیر فعال کردن تشخیص صدای شماره گیری ( dial-tone) و یا صدای اشغال بودن تلفن ( × در تنظیمات دیگر ) ممکن است نتیجه بخش نباشد ( اما صرفا چنانچه شماره گیری tone و pulse کشور مورد انتخاب با کشور شما سازگار باشد )
از speaker مودم استفاده نمایید تا از برقراری اتصال مطمئن شوید . مطمئن باشید که تماس تلفنی برقرار شده است و شما پیام اشغالی ( signal ) را نمی شنوید .
Modem log را بررسی نمایید تا مشاهده کنید که چه رقمی شماره گیری می شود (چنانچه شماره گیری توسط # صورت نگرفت E۱ را به تنظیمات دیگر اضافه نمایید این مورد می تواند به شما کمک نماید.
سعی کنید در شماره گیری از tone به جای pulse استفاده نمایید و مدت زمان tone را افزایش دهید .
ویندوز NT : زمانی که باید خطای ۶۸۰ ( وصل نبودن خط تلفن ) را دریافت کنید خطای ۶۷۶ ( اشغال بودن خط ) گزارش می شود این مورد نخستین بار در sp۶
(service pack ۶ ) بود . MS KB Q۲۳۹۸۷۰ را ببینید .

درباره ی واتیار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *